69 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1

69 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1

38/1 bis Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1

38/1 bis Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1

56 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

56 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

122D Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

122D Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

22 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

22 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

84 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

84 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

165-167 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

165-167 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

76-78 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

76-78 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

39 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

39 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

321 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

321 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

32 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

32 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

88 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

88 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

43 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1

43 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1

406C Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3

406C Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3

29 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

29 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

63 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3

63 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3

268 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

268 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

105-107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

105-107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

112 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3

112 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3

250A Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

250A Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

192A Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4

192A Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4

404 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4

404 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4

2C Vĩnh Hội, Phường 3, Quận 4

2C Vĩnh Hội, Phường 3, Quận 4

288 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4

288 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4

292 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4

292 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4

74 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5

74 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5

125 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5

125 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5

25C Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5

25C Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5

16 Đặng Thái Thân, Phường 11, Quận 5

16 Đặng Thái Thân, Phường 11, Quận 5