STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1

Tạp hóa Hồng Lan

217 QL60, KP5, TT. Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (075) 3 843 099
2

Tạp hóa Châu Kiệt

Chợ Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre (075) 3 853 245
3

Đại lý Nguyên

94 Lê Lợi, P2, Bến Tre (075) 3 823 427
4

Tạp hóa Thanh Hương

8/1 QL60, KP3, TT. Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam (075) 3 843 490
5

Tạp hóa Thới Thuận

78C KP3, Huyện Bình Đại, Bến Tre (075) 3 851 972
6

Tạp hóa Bảo Trân

Ấp 4, Xã Bình Thăng, Huyện Bình Đại, Bến Tre 0166 788 363
7

Tạp hóa Ba Bảnh

59/2 KP3, TT. Bình Đại, Bến Tre (075) 3851319
8

Tạp hóa Quỳnh Hương

QL57 Ấp Thanh Hòa, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc 0984 566 755
9

Tạp hóa Thu Ngọc

158 A3, KP3, P. Phú Tân, Bến Tre (075) 3 828 624
10

Cửa hàng Long Thành

29 Trần Hưng Đạo, Huyện Ba Tri, Bến Tre (075) 3 775 888
11

Tạp hóa Thanh Trúc

Ấp Thanh Hòa, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc (075) 3 606 819
12

Tạp hóa Chị Dung

Ấp 5, Xã An Đức, Huyện Ba Tri, Bến Tre 01645 660 680
13

Tạp hóa Hào Phát

1682 QL 57, Thanh Hòa, Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc (075) 3 8443 33
14

Tiệm bánh Đăng Khoa

230D KP4, P7, Bến Tre 01234 987 284