STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện thoại
1

Tạp hóa Thuận Phát

Km 15, Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam 0916454844
2

Tạp hóa Thanh Tân

53 Đinh Tiên Hoàng, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận (062) 3818086
3

Tạp hóa Yến Dung

5 Lê Lai, TP. Phan Thiết,  Bình Thuận 01247316093
4

Tạp hóa Hồng Hằng

37 Trần Phú, TP. Phan Thiết,  Bình Thuận 0915748473
5

Tạp hóa Minh Thư

4 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết,  Bình Thuận 0949422709
6

Tạp hóa Uyên Phương

135 Võ Thị Sáu, Hưng Long, Phan Thiết (062) 3824549
7

Tạp hóa Hòa Bình

485 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết (062) 3812838