STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Thúy Uyên 60A/4 bp 1, Lộ Đức, BHĐN (061) 398 5552
2 Đại lý sữa Số 5 9A3 Đường 1, KDC An Bình, BHĐN 0121 3123 789
3 Ngọc Thắng 251/1 kp1, Tân Biên, BHĐN (061) 3886 002
4 Tạp hóa Thu Hùng Tổ 10, KP5, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu 0126 896 9697
5 Cô Phượng 265 Ấp 3, Xuân Hòa 0122 616 9419
6 Tạp hóa Ngọc Minh 313 KP Long Điền, P Long Bình Tân, BHĐN 0168 408 9830
7 Tạp hóa Thăng Loan KP5, Chợ Trại Bò, P Long Bình, BHĐN 01679 282 495
8 Tạp hóa Hồng Nghi Tổ 8, KP5, P Trảng Dài, BHĐN (061) 2690 999
9 Siêu thị Thúy Phương 55 Hùng Vương, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc 0902 345 041
10 Tạp hóa Thanh Lam 35 Lê Quang Định, P Xuân Trung, Long Khánh (061) 3782 357