STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Hoa 33 Nguyễn Văn Trỗi, Pleiku 091 3426 679
2 Tạp hóa Yến 186 Phạm Văn Đồng, Pleiku (059) 3824 974
3 Tạp hóa Hương 39 Trần Nguyên Hãn, Pleiku (059) 3825 265
4 Tạp hóa Xuân Bình 609 Lê Đại Hành, Pleiku 098 807 9117
5 Tạp hóa Hồng Thiện 29 Siu Bleh, Pleiku 0905 200 415
6 Tạp hóa Phượng 141 Lý Thái Tổ, Pleiku  0127 5836 115
7 Tạp hóa Cẩm 31 Lê Văn Hưu, Pleiku 0124 766 0043 
8 Tạp hóa Nhuần 152 Lý Thái Tổ, Pleiku  
9 Tạp hóa Thảo My 33 Nguyễn Viết Xuân, Pleiku 01667 666 754
10 Tạp hóa Tường Lý 158 Phan Đình Phùng, Pleiku (059) 2 210 389
11 Tạp hóa Cô Hạ 124 Nguyễn Văn Cừ, Pleiku (059) 3 719 542
12 Tạp hóa Chị Vân 250 Phạm Văn Đồng, Pleiku  0985 002 003
13 Tạp hóa Thanh Tùng 242 Trường Sơn, Pleiku (059) 3 825 930
14 Tạp hóa Cô Linh 252 Nguyễn Viết Xuân, Pleiku (059) 3 828 026
15 Tạp hóa Bà Hỷ 238 Trường Sơn, Pleiku (059) 3 825 887
16 Tạp hóa Tứ 370 Tôn Đức Thắng, Pleiku (059) 3 863 155
17 Tạp hóa Tứ 2 414 Tôn Đức Thắng, Pleiku 0938 908 789
18 Tạp hóa Thu Thủy 114 Tôn Đức Thắng, Pleiku (059) 3 825 990