STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Minh Hiếu 62 Phan Bội Châu, TP Huế 0905 566 096
2 Vạn Tâm
319 Điện Biên Phủ, TP.Huế
(054) 3 932 105
3 Uyên Thu 303 Chi Lăng, TP.Huế (054) 3 525 854
4 Cửa hàng Hòa Trung 262 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế  (054) 3 528 689
5 Tạp hóa Tình Phán 1146 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy (054) 3 862 732
6 Loan Vũ Chợ Nong, Lộc Bổn, Phú Lộc (054) 3 874 159
7 Hạnh Mịch Hà Úc, Vinh An, Phú Vang, TT.Huế (054) 3 860 972
8 Tạp hóa Thùy Dương 2 242 Bùi Thị Xuân, TP Huế 0127 5102 111
9 Cửa hàng Đạo Dựng Chợ Sịa, Quảng Điền, TT Huế (054) 3 554 194
10 Cửa hàng Phú Thúy Chợ An Lỗ, TT An Lỗ, TT Huế (054) 3 551 064
11 Tạp hóa Thuận Kiều Chợ An Lỗ, TT Phong Điền, TT Huế 0904 543 685
12 Tạp hóa Mỹ Tiên 1144 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy 0972 343 515
13 Cửa hàng Thành Tựu 49 Lý Thường Kiệt, TP Huế (054) 3 828 258
14 Tạp hóa Lộc Cơ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, TT Huế 0918 383 087
15 Tạp hóa Tân Phương 28 CMT8, TT Tứ Hạ, Hương Trà, TT Huế (054) 3 557 998
16 Quầy Tạp hóa 55 55 Lý Thường Kiệt, TP Huế (054) 3 820 288
17 Thúy Búa Vinh Hưng - Phú Lộc - TT.Huế (054) 3 874 774
18 Tạp hóa Top 15 Nguyễn Văn Cừ, TP Huế 0979 362 031
19 Tạp hóa Thu 26 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế (054) 3 846 042
20 Tạp hóa Huê 688 Lê Duẩn, TP Huế 0122 950 2276
21 Tạp hóa Hiền Trang 30 Trương Thiều, TT Thuận An, TT Huế (054) 223 2567
22 Tạp hóa Dì Hoa 55 Lý Thường Kiệt, TP Huế (054) 3 821 258
23 Tạp hóa 01 Nguyễn Lộ Trạch 01 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế 0949 369 221
24 Tý Dung QL 49 Phạm Văn Đồng (054) 3 850 393
25 Hiển Nhơn 38 Đinh Tiên Hoàng (054) 3 534 864
26 Bê Thắng 74 Lý Thái Tổ (054) 3 538 225
27 Thùy Dương 282 Bùi Thị Xuân (054) 3 822 848
28 Thúy Quế Nguyễn Văn Linh (054) 3 539 485
29 Thúy 136 Nguyễn Sinh Cung (054) 3 821 949
30 Phước Minh Chợ Dạ Lê, Hương Thủy (054) 3 864 163
31 Thu Thảo 71 Đặng Văn Ngữ, P An Đông, Huế (054) 3 815 508