STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bảo Dung 565 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng (0633) 870 323
2 Tạp hóa Nam Thiên 22 Hoàng Văn Thụ, P5, Đà Lạt 0908 717 156
3 Tạp hóa Gia Nghi 369 Nguyên Tử Lực, P8, Đà Lạt 098 6884 816
4 Tạp hóa Thảo 62 Hà Huy Tập, Đà Lạt (0633) 531 579
5 Thảo Trang 12 Triệu Việt Vương, P4, Đà Lạt (0633) 827 736
6 Minh Anh 37B Hùng Vương, Đà Lạt (0633) 811 052
7 Hà Huê 419 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 0902 993 737
8 Tạp hóa 323  323 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng (0633) 725 068
9 Thủy Trúc 12 Phan Chu Trinh, Bảo Lộc, Lâm Đồng (0633) 868 081
10 Tạp hóa Linh Huy Thôn 1, Lộc Quảng  
11 Bảo Loan 07 Thôn 4, Hòa Ninh, Di Linh (0633) 873 659
12 Trang Nhật Thôn 1, Lộc Quảng, Bảo Lâm