STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Hồng Tiệp 27 Nguyễn Thái Học, TP. Vinh 0123 2261 637
2 Đại lý Hoa Nghĩa 70 Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh (038) 3 531 718
3 Tạp hóa Nhung Tiến 45 Trần Nhật Duật, TP. Vinh 097 4680 779
4 Cửa hàng Ngân Hải 206 Phạm Hồng Thái, TP. Vinh (038) 3 568 533
5 Tạp hóa Huyền Hưng Xóm 2, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên  0915 255 898
6 Đại lý Bé Huế Ki ốt 02, Nguyễn Viết Xuân, Tp Vinh (038) 3 593 472
7 Cửa hàng Nga Toản Số 34+35 Chợ ga Vinh, Trường Chinh, TP. Vinh (038) 3 531 083
8 Cửa hàng Trang Long 72 Kim Đồng, TP. Vinh (038) 3 599 961
9 Cửa hàng Hải Ngư 39 Lê Hồng Phong, TP. Vinh  (038) 3 599 588
10 Đông Khuyên K. Hải Triều, P. Nghi Hải, TX. Cửa Lò 0123 9766 069
11 Tạp hóa Tuấn Nhiệm 139 Ngô Đức Kế, TP. Vinh 093 7093 868
12 Tạp hóa Hiền Quân Xóm 4, Xã Hưng Chính, TP. Vinh 097 7505 053
13 Cửa hàng Hải Ly 44 Hà Huy Tập, TP. Vinh (038) 3 595 089
14 Cửa hàng Bằng Minh Khối 4, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Thanh Chương (038) 3 871 005
15 Tạp hóa Tuấn Nhã Xóm 4, Xã Đà Sơn, TT. Đô Lương 01663 877 045
16 Cửa hàng Sơn Dung Ngã 5, Thị xã Thái Hòa 097 4933 997
17 Hương Sơn Xóm chợ, Xã Nghĩa Hội, H. Nghĩa Đàn (038) 3 816 175
18 Hà Thịnh Khối 11, TT. Thanh Chương 097 3412 234