STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bách hóa Dũng Ngân 62 Hùng Vương, TX. Ba Đồn, Quảng Trạch 0978 289 803
2 Tạp hóa An Hòa 306 Quang Trung, TX. Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình 0914 328 246
3 Bách hóa Hiếu Thảo 51 Lê Hồng Phong, TT. Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình 0166 973 2232
4 Bách hóa Thành Nhung 59 Hùng Vương, TT. Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình (052) 3 862 308
5 Bách hóa Trung Huệ Chợ Ga, Trần Hưng Đạo, Đồng Hới 091 8806 039
6 Bách hóa Minh Nhỏ 158 Lê Lợi, Đồng Hới, Quảng Bình (052) 3 825 259
7 Bách hóa Huệ Quang 153 Lê Lợi, Đồng Hới, Quảng Bình (052) 3 825 111
8 Bách hóa Hồng Nhung 516 Trần Hưng Đạo 0987 236 098
9 Bách hóa Thúy Liễu Ngã Ba Sân Bay, Đồng Hới, Quảng Bình  
10 Bách hóa Quân Bờ 49 Trường Chinh, Bắc Lý, Đồng Hới (052) 3 851 679
11 Bách hóa Thủy Linh 132 Lý Thái Tổ, P. Bắc Nghĩa, Đồng Hới 0123 3482 644
12 Bách hóa Dư Lan 143 Lý Thái Tổ, P. Đồng Sơn, Đồng Hới (052) 3 826 072
13 Bách hóa Lâm Huân Tiểu Khu 4, TT. Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình (052) 2 215 686
14 Tạp hóa Thủy Hoàng Ngã Ba Cam Liên, Lệ Thủy, Quảng Bình (052) 6 502 908
15 Cửa hàng Cơ Táo Chợ Tréo, Lệ Thủy, Quảng Bình (052) 3 882 716