STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Thanh Thúy QL1A, Thôn Thuận An, Tam Anh Bắc, Núi Thành (0510) 3 592 086
2 Tạp hóa Biên Thủy Ngã 3 Tam Hải, huyện Núi Thành (0510) 3 872 725
3 Siêu thị Tấn Hằng Nguyễn Văn Linh, Khối 2, TT. Núi Thành, huyện Núi Thành 0977 300 011
4 Tạp hóa Cô Hiển 40 Ngô Thị  Nhậm, Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam 0167 6898 638
5 Tạp hóa Anh Phụng 818 Núi Thành, Khối 4, TT. Núi Thành, Quảng Nam (0510) 3 870 005
6 Tạp hóa Kế Vỹ QL1A, Tam Xuân 1, Núi Thành (0510) 3 385 343
7 Tạp hóa Trần Lực Thôn 3, Xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam (0510) 3 852 522
8 Tạp hóa Xuân Trâm 570 Phạm Văn Đồng, TT. Núi Thành, Quảng Nam 0169 530 3099 
9 Tạp hóa Phong Thủy 23 Phan Huy Ích, TP. Tam Kỳ 0935 887 971
10 Tạp hóa Kim Thuận 23 Nguyễn Du, TP. Tam Kỳ (0510) 3 812 156
11 Tạp hóa Lộc Sương Ngã 3 Kỳ Lý, Tam Đàn, Phú Ninh (0510) 3 847 009
12 Shop Luận 233 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam (0510) 3 811 566
13 Tạp hóa Khánh Thu 261 Tiểu La, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 01222 435 132
14 Tạp hóa Ngọc Ánh 2 124 Tiểu La, TT. Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0905 977 449
15 Tạp hóa Minh Tuyền 109 Nguyễn Thái Học, TP. Tam Kỳ 01222 446 720
16 Bách hóa Hà Cường Kiot 08+09, Đình 3, Chợ Cồn, Đà Nẵng 0905 204 326
17 Shop Nga Toàn Chợ Tân An,  Hội An (0510) 2 212 540
18 Shop Văn Toàn Lý Thường Kiệt, Hội An (0510) 384 416
19 Minimart Xuân Lê Trần Xuân Lê, Hội An 0905 812 327
20 Shop Diệu 25 Hoàng Diệu, Vĩnh Điện, Quảng Nam (0510) 3 867 339