STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Nam Loan Số 184 Tổ 2 Khu 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả 0902 108 408
2 Tâm Huyên Số 547 Trần Phú, Cẩm Phả (033) 3 861 835
3 Thanh Xuân Số 8 Tuệ Tĩnh, Uông Bí, Quảng Ninh (033) 3 854 388