STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bách hóa Hoàng Lan Phước Mỹ, Triệu Phong, Quảng Trị (053) 3 828 024
2 Tạp hóa Thùy Linh 130 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị 0906 560 527
3 Đại lý Thanhg Huế 151 Trần Phú, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 098 233 6595
4 Bách hóa Thanh Thủy 93 Lê Duẩn, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị (053) 3 620 328
5 Thu Hiền 71 Hàm Nghi, Đông Hà, Quảng Trị (053) 3 854 123
6 Bách hóa Thanh Loan 69 Nguyễn Du (053) 3 560 176
7 Cửa hàng Thiên Hương 01 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị 0915 031 969
8 Cửa hàng Thu Trang 06 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị (053) 3 854 632
9 Cửa hàng Thiên Thanh 01B Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị (053) 3 851 538
10 Cửa hàng Tân Toàn 47 Hùng Vương, TT. Hải Lăng 0915 029 414
11 Cửa hàng Hà Thắng 223 Trần Hưng Đạo,TX. Quảng Trị, Quảng Trị (053) 3 862 092
12 Cửa hàng Bảo Tín 03 Nguyễn Chí Thanh, Đông Hà, Quảng Trị (053) 3 851 526
13 Cửa hàng Chị Trang 108A Hàm Nghi, Đông Hà, Quảng Trị (053) 3 859 259