STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Kim Anh Sô 221 Đường Trần Hưng Đạo, Thái Bình 0989 241 686
2 Lan Bàng Chợ Tống, Xã Vũ Chính, Thái Bình (0360) 826 105
3 Long Bốn Ngã 3, Xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình 0977 140 606