STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Bách hóa Tổng Hợp Tân Thạnh, Tân Hương, Châu Thành ,Tiền Giang 09 73 73 93 93
2 Tạp hóa Thanh Thủy 21/5C Nguyễn Huỳnh Đức 0733 880 759
3 Tạp hóa Ngọc Duy 2093 KP Chợ 1 ,TT. Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang 0733 847 978
4 Tạp hóa Hoàng Nhựt Tân Xuân, Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang 0733 530 828
5 Tạp hóa Mai Hương 3000 KP Lăng, Gò Công Đông, Tiền Giang 0733 847 443
6 Tạp hóa Việt Hương Ấp Đông, Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang 0733 894 328
7 Cửa hàng Nam Dung Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang 0733 833 826
8 Tạp hóa Thanh Nhã Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Tiền Giang 0733 894 053
9 Cửa hàng Sơn Ca Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang 093 2924 428
10 Tạp hóa Thầy Đốc Chợ Cái Nứa, Hậu Thành, Cái Bè 0733 922 033
11 Cửa hàng Trang Hưng 301/3 Tổ 9, Ấp Tân Thạnh, Tân Lý Tây, Châu Thành 0733 831 905
12 Cửa hàng Quảng Sanh 29 Nguyễn Huệ, P1, Mỹ Tho 0733 876 407
13 Tạp hóa Ngọc Thạnh Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước ,Tiền Giang 0939 488 747
14 Cửa hàng Dâu Tây Tân Thạnh, Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang  
15 Tạp hóa Bé Bảy Ấp 7 , Xã Mỹ Thành Nam,Cai Lậy 01699 450 692
16 Tạp hóa Út Dự Chợ Ngã Năm, Xã Phú Nhuận 0733 775 580
17 Tạp hóa Cô Lẹ Chợ Ngã Năm, Xã Phú Nhuận 096 420 3864
18 Tạp hóa Tấn Đạt 175 Mỹ Phú A, Hậu Mỹ Phú, Cái Bè 0733 922 212
19 Bách hóa Phương Trang Chợ Thiên Hộ, Hậu Mỹ Bắc, Cái Bè 0733 822 427